خانم دکتر پونه مختاری

 

خانم دکتر پونه مختاری

 

تاریخ تولد :
آدرس الکترونیک : mokhtari_p@yahoo.com
تلفن : 44253040
 

 

 

 

 

میزان تحصیلات : دکتری تربیت بدنی


رشته تحصیلی در هر مقطع و گرایشها
 

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

 

 

تربیت بدنی

تربیت بدنی

تربیت بدنی رفتار حرکتی