قابل توجه مراجعین محترم 
 
ساعات کاری  پردیس نسیبه در ماه مبارک رمضان از ساعت 7:30 صبح  لغایت 12:30 ظهر و روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد .
 
در صورت تغییر متعاقبا اعلام می گردد